13/04/2020-17/04/2020 Tarihleri Arasında Başkanlığımız Personelinin Uzaktan ve Dönüşümlü Çalışması Hk.

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 23.03.2020 tarih ve 6620 sayılı Rektörlük Oluru ile uygun görülerek yürürlüğe giren "COVID-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Bingöl Üniversitesinde Görevli Personelin İdari İzin Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar"ın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Başkanlığımızda görev yapan personelden uzaktan çalışanlara ait iletişim bilgileri ve çalışma günleri http://pdb.bingol.edu.tr/iletisim/ adresinde yer almakta olup Üniversitemiz Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu tavsiye kararına istinaden; üniversitemiz personeli arasındaki yüz yüze iletişimi azaltmak ve böylece kalabalık ortamların oluşmasının önüne geçerek bulaşma risklerini azaltmak amacı ile Başkanlığımız tüm birimlerine http://pdb.bingol.edu.tr/iletisim/ adresinde yer alan iletişim kanalları ile ulaşarak iş ve işlemleriniz gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.