Bilgisayar İşletmeni Kadrolarına Müracaat Hakkında

Personellerimizden Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanma şartlarına haiz olanların 20.12.2019 tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan Olunur.