Üniversitemiz Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuçları_21.01.2020

19085_Sağlık Bilimleri Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD. Arş. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19086_Sağlık Bilimleri Fak. Halk Sağlığı Hemşireliği ABD. Arş. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19087_Sağlık Bilimleri Fak. Psikiyatri Hemşireliği ABD. Arş. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19088_Sağlık Bilimleri Fak.Odyoloji ABD. Arş. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19089_İlahiyat Fak. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD. Arş. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19090_Rektörlük Uygulamalı Birim PİKOM Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19091_Rektörlük Uygulamalı Birim PİKOM Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19092_Rektörlük Uygulamalı Birim PİKOM Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19093_Rektörlük Uygulamalı Birim PİKOM Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları

19095_Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı Pr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

19096_Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz Pr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

19097_Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri Pr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

19098_Bingöl Sosyal Bilimler MYO Sosyal Güvenlik Pr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

19099_Bingöl Sosyal Bilimler MYO Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Pr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

19100_Bingöl Sosyal Bilimler MYO Aşcılık Pr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

19101_Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları