Üniversitemiz Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları_04.12.2020

İLK ATAMADA ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN İSTENİLEN BELGELER
1 Mezuniyet Belgesi(Lisans, Yükseklisans, Doktora )(Noter Onaylı veya diplomaların fotokopileri ile birlikte E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleride kabul edilecektir.)
2 Mezuniyet Transkriptleri (Lisans, Yükseklisans, Doktora) (Aslı veya mezun olunan üniversiteden onaylı veya noter onaylı)
3  ALES Belgesi
4 Yabancı Dil Belgesi 
5 Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)(Askerliğini yapmış olanlar için ayrıca terhis belgelerinin fotokopileri)
6 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7 Fotoğraf (6 Adet)
8 İyi Hal Belgesi (Sabıka Kaydı)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
9 Hizmet Belgesi (Daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)
10 Sağlık Kurulu Kararı (Tam Teşekküllü Hastaneden)
11 Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
12 Lise veya Orta Okulda Hazırlık Sınıfı okuduğuda dair belge (Varsa)
13 Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (E-devlet üzerinden alınmış)
NOT : Atanmaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri en geç 21.12.2020 tarihine kadar Bingöl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Caddesi No:1 Merkez/BİNGÖL posta adresine göndermeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler belirtilen süre içerisinde Rektörlüğümüze ulaşmadığı takdirde atama işlemleri yapılmayacaktır. Süresi içerisinde ulaşmayan belgelerden dolayı sorumluluk adaylara aittir.

20013 Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplu Beslenme Sistemleri ABD Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

20014 Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplum Beslenmesi ABD Arastirma Görevlisi Sınav Sonuçları

20015 Veteriner Fakültesi Veterinerlik Biyoistatistik ABD Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

20016 Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD Arş.Gör. Sınav Sonuçları

20017 Rektörlük (Uygulamalı Birim) Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20018 Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz Pr. Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20019 Sağlık Hizmetleri MYO Çevre Sağlığı Pr. Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20020 Sağlık Hizmetleri MYO Çevre Sağlığı Pr. Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20022 Genç MYO Elektrik Pr. Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20023 Bingöl Sosyal Bilimler MYO Sosyal Güvenlik Pr. Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20024 Bingöl Sosyal Bilimler MYO Medya ve İletişim Pr. Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20025 Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Bahçe Tarımı Pr. Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20026 Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Gıda Teknolojisi Pr. Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20028 Fen-Edebiyat Fakültesi Zaza Dili ve Edebiyatı ABD Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

20029 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Hidrolik ABD Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları