Üniversitemiz Sürekli İşçi (Güvenlik) Kazanan ve Yedek Aday Listesi

12.04.2021 tarihinde yapılan Sürekli İşçi alım ilanı sözlü sınavına giren tüm adaylar sözlü sınav neticesinde Başarılı sayılmışlardır. Başarılı sayılan adaylar arasında 12.04.2021 tarihinde Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat SEZGİN konferans salonunda Bingöl  3. Noteri tarafınadan düzenlenen kura sonucunda aşağıdaki listede isimleri yazılı Asil adaylar atanmaya hak kazanmıştır.

Sürekli İşçi (Güvenlik) Kadın Asil ve Yedek Aday Listesi

Sürekli İşçi (Güvenlik) Erkek Asil ve Yedek Aday Listesi

 

Yukarıda listelerde asil aday olarak belirlenen adayların aşağıda belirtilen evrakları 19.04.2021 tarihine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Asil Adaylardan İstenilen Evraklar

1. Tam Teşekküllü Hastaneden Alınmış Sağlık Kurulu Raporu
2. Son 6 ay İçerisinde çektirilmiş 6 Adet Fotoğraf)
3. Mezuniyet Belgesi (Noter Onaylı veya diplomaların fotokopileri ile birlikte E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul
edilecektir.)
4. Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı/Silahsız Güvenlik Kimlik Kartı
5.Askerlik, Hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak olanların; bu durumlarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir

 

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.