Üniversitemiz Unvan Değişikliği Sınavı İptal Duyurusu

23.08.2021 tarihinde ilan edilen Unvan Değişikliği Sınavı Rektörlüğümüzce iptal edilmiştir.

*Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.