Üniversitemiz Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Tarihi Değişikliği Duyurusu

Rektörlüğümüzce 16.08.2021 tarih 10:00'da yapılacağı ilan edilen Üniversitemiz Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı, mücbir sebeplerden dolayı 17.08.2021 tarihinde saat 10:00'da Rektörlük Binası 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, ayrıca sınava gireceklere  herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.