Genel Bilgiler

TANITIM
Personel Daire Başkanlığı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  29. maddesine istinaden kurulmuş olup, Başkanlığın görev tanımı mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede;
a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
d) Verilecek benzeri görevleri yapmak,
şeklinde tanımlanmıştır.
 
MİSYONUMUZ
İnsan gücü planları yapmak, personel politikalarını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, eğitim ve programlar ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, personelimizin görevini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak.
 
VİZYONUMUZ
Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli ve hızlı hizmet sunmak.