Öğretim Elemanı Sınav Formları ve Görüşler

ÖN DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN FORMLAR

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu

Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu

Fakülte-Yüksekokul-Rektörlük-Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu

Zorunlu Yabancı Dil Dersi Verecek,Yabancı Dille Eğt. Öğr. Yapılan Pr. ile Yab.Dille İlgili Uyg. Bir. Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Formu

Ön Değerlendirme Formları Doldurma Kılavuzu

NİHAİ DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN FORMLAR

Araştırma Görevlisi Sınav Sonuç Formu

Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sınav Sonuç Formu

Fakülte-Yüksekokul-Rektörlük-Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Sınav Sonuç Formu

Zorunlu Yabancı Dil Dersi Verecek,Yabancı Dille Eğt. Öğr. Yapılan Pr. ile Yab.Dille İlgili Uyg. Bir. Öğr. Gör. Sınav Sonuç Formu

Nihai Değerlendirme Formları Doldurma Kılavuzu

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLİŞKİN KARARLAR VE GÖRÜŞLER

Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında TYT ile öğrenci alan programların ALES puan türleri

ALES Puan Türü (23.08.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

ALES Puan Türü (22.05.2019 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

ALES-Eşdeğerliliği

ALES Muafiyeti (Daha önce yabancı uyruklu olarak görev yapanlar hk.)

ALES Muafiyeti (KKTC Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışanlar hk.)

Merkezi Yabancı Dil Sınavları (01.02.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

Yabancı Dil Eş Değerlilikleri Tablosu

4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu

5'lik Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu

Uzmanlık Alanları

Program İsim Farklılıkları Hk.

Başvurularda Evrak Eksikliği Hk.

DİĞER

Bilgilendirme Sunumu

ÖSYM Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi

YÖKDİL (Anadolu Üniversitesi) Belge Doğrulama Sayfası