50/d Statüsünden 33/a Statüsüne Geçiş Talepleri Hakkında Duyuru

7437 sayılı Kanunun 4. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 84. maddesi uyarınca; 09.02.2023 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında Üniversitemizde görev yapmakta olan (2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim için kadroları aktarılanlar dahil) araştırma görevlilerinden 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi kapsamında atanmayı talep edenlerin aşağıda yer alan dilekçe ve ekleri ile birlikte en geç 09 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar Rektörlüğümüze ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

50/d Statüsünden 33/a Statüsüne Geçiş Talebi ve Bilgi Formu (Dilekçe)

50/d’den 33/a’ya Geçişe İlişkin Usul ve Esaslar

 

Başvuru Adresi ve Yeri

BAŞVURU YAPILACAK BİRİM

ADRESİ

Personel Daire Başkanlığı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No:1 Merkez/Bingöl