7433 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilme İşlemleri Hakkında Duyuru

26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 sayılı Kanun kapsamında  28.11.2022 tarihi itibariyle Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesi veya Mülga 3056 sayılı Kanun’unun 35’inci maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda görev yapan personelden 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında kadroya geçme talebinde bulunanlar 24.02.2023 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına kadroya geçirilme talep dilekçesi ve aşağıdaki takvimde yer alan başvuruda istenen belgelerle birlikte şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup son başvuru tarihinden itibaren yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

Kadroya Geçme Talep Dilekçesi (Tıklayınız)

Mal Bildirim Formu (Tıklayınız)

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 sayılı Kanun uyarınca Kadroya Geçirilme İşlemleri Takvimi

Başvuru Tarihi

26 Ocak 2023-24 Şubat 2023 (Mesai Bitimi Saat:17.00’a kadar)

Başvuru Yeri

Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçme talebi olan personel son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına kadroya geçirilme talep dilekçesi ve başvuruda istenen belgelerle birlikte şahsen başvuru yapacaktır.

Başvuru Şartları

1) 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 4/B maddesi veya Mülga 3056 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca görev yapıyor olmak,

2)  657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1) Sözleşmeli Personelden Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi,

2) Sözleşmeli personel olarak göreve başladığı tarihten itibaren varsa mezun olunan tüm öğrenimlerine ait mezuniyet belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı, olmaması halinde aslı veya noter onaylı örneği),

3)SGK Hizmet Dökümü (Karekodlu e-devlet çıktısı),

4)Ortaokul ve/veya Lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla olması halinde (lise veya ortaokulda hazırlık sınıfı okuduğuna dair) mezuniyet belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı, olmaması halinde aslı veya noter onaylı örneği)

5) Adli Sicil Kayıt Belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı),

6) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış) (26 Ocak 2021 tarihinden sonra alınmış ve Rektörlüğümüze teslim edilmiş olması kaydı ile sağlık kurulu raporu bulunanların tekrardan sağlık kurulu raporu almalarına gerek yoktur.)

7) Engellilik Durumu varsa bunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu,

8)Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesini ibraz etmek zorundadır.)

9) Mal Bildirim Formu (Kapalı zarf İçinde teslim edilecek.) (Önlü ve arkalı olarak yazdırılacaktır.)

Atama Takvimi

1-Kadroya atanma talebinde bulunan personelin atama işlemleri 26 Ocak 2023-24 Mart 2023 tarihleri arasında tamamlanacak olup atama onayları atamanın yapıldığı kadro birimine gönderilecektir.

2-Askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlar göreve döndükleri tarihten otuz gün içinde Personel Daire Başkanlığına kadroya geçirilme talep dilekçesi ve başvuruda istenen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.