Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Takvimi ve Değişiklik Duyurusu_17.02.2022

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Rektörlük Makamının 08.02.2022 tarihli ve 49312 sayılı oluru ile Şube Müdürü, Şef, Memur, Şoför kadrolarına görevde yükselme sınavıyla, Tekniker kadrosuna ise unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacağı 09.02.2022 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmış olup Rektörlük Makamının 16.02.2022 tarih ve 50848 sayılı oluru ile görevde yükselme sınavına tabi Şube Müdürü kadroları iptal edilmiştir.

09.02.2022 tarihli ilanımıza istinaden Şube Müdürü kadrolarına yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup diğer kadrolara ilişkin başvurular 18.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar devam etmektedir. Değerlendirmeye alınmayan Şube Müdürü kadrolarına başvuru yapan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Güncel İlan Metni, Sınav Takvimi, Dilekçe ve Başvuru Formlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu (Güncel)

Sınav Takvimi

EK-1 Dilekçe

EK-2 Başvuru Formu