İdari Personelin Kurumlararası Yer Değişikliği Talepleri Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.02.2024 tarihli ve E-94221838-900-12461 sayılı yazısı ile Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan aynı unvanlı memurların yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı naklen atanmalarının bilgi işlem teknolojileri kullanılarak kolaylaştırılması hedeflenerek olası naklen atama taleplerinin tespitine ilişkin hazırlık çalışmalarının başlatıldığını ve bu kapsamda başvuru yapacak olan personel bilgilerinin Rektörlüklerce İnsan Gücü Planlama Sistemine girişlerinin yapılması istenmektedir.

Bu kapsamda, Üniversitemizde görev yapmakta olup başka bir yükseköğretim kurumuna naklen geçiş yapmak isteyen idari personelin ‘‘İdari Personelin Kurumlararası Yer Değişikliği Talep Formu’’nu doldurarak 29.02.2024 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuruya İlişkin Açıklamalar

1-Bu kapsamda sadece 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

2-Aday memurlar bu kapsamda başvuruda bulunamayacaklardır.

3-657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadroya geçirilen personellerden sözleşmeli süreler dahil 4 yılını tamamlamayanlar başvuru yapamayacaktır. Ancak, sözleşmeli süreler dahil 4 yılını doldurmayanlardan can güvenliği ve sağlık mazereti olanlar başvuruda bulunabileceklerdir. Can güvenliği ve sağlık mazereti olanlar dilekçeleri ekine mazeretlerine ilişkin belgeleri koymaları zorunludur.

 

‘‘İdari Personelin Kurumlararası Yer Değişikliği Talep Formu’’nu indirmek için tıklayınız.