Sözleşmeli Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

İLK ATAMADA SÖZLEŞMELİ PERSONELLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1-

Mezuniyet Belgesi (Ortaöğretim veya Önlisans ) (Noter Onaylı veya diplomaların fotokopileri ile birlikte E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)

 2-

 2020 KPSS Belgesi

3-

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)(Askerliğini yapmış olanlar için ayrıca terhis belgesinin fotokopisi)

4-

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5-

Fotoğraf (6 Adet)

6-

İyi Hal Belgesi (Sabıka Kaydı)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)

7-

Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (E-devlet üzerinden alınmış) (Bingöl ili dışında ikametgah eden adayların göreve başlama tarihinde Bingöl ilinde ikamet ettiğine dair Yerleşim Yeri belgesini vermeleri zorunludur. Aksi takdirde ilgililer göreve başlatılmayacaktır.)

8-

Hizmet Belgesi (Daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)

9-

Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak göreve başlayacak adayların ilanda belirtilen boy ve kilo  endeksini sağlık kurulu raporunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair ibaresinin sağlık kurulu raporunda bulunması zorunludur.) (Destek Personeli olarak göreve başlayacak adayların “Destek personeli olarak görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak” ibaresinin bulunması zorunludur.)

10-

Sertifika istenilen kadrolara başvuran adaylar için; E-devlet üzerinden alınmış karekodlu belge, e-devlet üzerinden alınmayan sertifikaların aslı veya noter onaylı nüshası

11-

Sürücü Belgesi Fotokopisi (İlanda Sürücü Belgesi istenilen kadrolar için)

NOT : Atanmaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri en geç 03.06.2022 tarihine kadar Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Caddesi No:1 Merkez/BİNGÖL posta adresine göndermeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler belirtilen süre içerisinde Rektörlüğümüze ulaşmadığı takdirde atama işlemleri yapılmayacaktır. Süresi içerisinde ulaşmayan belgelerden dolayı sorumluluk adaylara aittir.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.