Sözleşmeli Personel Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

01.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de ve Üniversitemiz web sitesinde ilan edilen 38 adet sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurulara ait ön değerlendirme sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

İlan edilen ön değerlendirme sonuçlarına itiraz eden adayların, 05.05.2022 - 13.05.2022 (mesai bitimine kadar)  tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile  müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süreye kadar Rektörlüğümüze ulaşmayan veya adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Nihai değerlendirme sonuçları 20 Mayıs 2022 Cuma günü ilan edilecek ve kazanan adayların teslim etmeleri gereken belgeler ile diğer hususlar ayrıntılı olarak duyurulacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.