Sözleşmeli Personel Ön Değerlendirme Sonuçları_27.12.2023

04.12.2023  tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Sözleşmeli Personel alım ilanımızda yer alan S-23022, S-23024, S-23025, S-23026 ve S-23027 ilan numaralı ilanlar 09.12.2023 ve 15.12.2023 tarihli Resmi Gazetelerde iptal edilmiş olup bu ilanlara yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.  S-23020, S-23021 ve S-23023 ilan numaralı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurulara ait ön değerlendirme sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

İlan edilen ön değerlendirme sonuçlarına itiraz eden adayların, 28.12.2023-04.01.2024 (mesai bitimine kadar)  tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile  müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süreye kadar Rektörlüğümüze ulaşmayan veya adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Nihai değerlendirme sonuçları 11 Ocak 2024 Perşembe günü ilan edilecek ve kazanan adayların teslim etmeleri gereken belgeler ile diğer hususlar ayrıntılı olarak duyurulacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.