Sözleşmeli Personel Ön Değerlendirme Sonuçları_30.04.2024

27.03.2024  tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Sözleşmeli Personel alım ilanımızda yer alan S-23010 ilan numaralı kadrolar 04.04.2024 tarihli Resmi Gazetede iptal edilmiş olup bu kadrolara yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.  Diğer sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurulara ait ön değerlendirme sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

İlan edilen ön değerlendirme sonuçlarına itiraz eden adayların, 02.05.2024 - 08.05.2023 (mesai bitimine kadar)  tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile  müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süreye kadar Rektörlüğümüze ulaşmayan veya adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Nihai değerlendirme sonuçları 14 Mayıs 2024  Salı günü ilan edilecek ve kazanan adayların teslim etmeleri gereken belgeler ile diğer hususlar ayrıntılı olarak duyurulacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.