Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Sonuçları

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Rektörlük Makamının 08.02.2022 tarihli ve 49312 sayılı oluru ile Şube Müdürü, Şef, Memur, Şoför kadrolarına görevde yükselme sınavıyla, Tekniker kadrosuna ise unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacağı 09.02.2022 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmış olup Rektörlük Makamının 16.02.2022 tarih ve 50848 sayılı oluru ile görevde yükselme sınavına tabi Şube Müdürü kadroları 16.02.2022 tarihinde iptal edilmişti.

09.02.2022 tarihli ilanımıza istinaden Şube Müdürü kadrolarına yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamış olup diğer kadrolara ilişkin başvuru sonuçları aşağıda yayımlanmıştır. Değerlendirmeye alınmayan Şube Müdürü kadrolarına başvuru yapan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen başvuru sonuçlarına 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arasında itiraz edebilir.

 

Şef Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Aday Listesi

Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Aday Listesi

Tekniker Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Aday Listesi