Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Sonuçları_05.04.2024

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Rektörlük Makamının 19.03.2024 tarihli ve 150500 sayılı oluru ile Sivil Savunma Uzmanı, Memur ve Şoför kadrolarına görevde yükselme sınavıyla, Mühendis, Sağlık Teknikeri ve Teknisyen kadrosuna ise unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacağı 21.03.2024 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmıştı. Yayınlanan kadrolara müracaat eden adaylara ait listelere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Adaylar ilan edilen başvuru sonuçlarına 15.04.2024 – 19.04.2024 tarihleri arasında itiraz edebilir.