Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Sonuçları_06.01.2023

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Rektörlük Makamının 17.12.2022 tarihli ve 88490 sayılı oluru ile  Şef, Memur, Şoför kadrolarına görevde yükselme sınavıyla, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadrosuna ise unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacağı 19.12.2022 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmıştı. Yayınlanan kadrolara müracaat eden adaylara ait listelere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Adaylar ilan edilen başvuru sonuçlarına 09.01.2023 – 13.01.2023 tarihleri arasında itiraz edebilir.

 

Şef Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Aday Listesi

Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Aday Listesi

Mühendis Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Aday Listesi 

Tekniker Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Aday Listesi

Teknisyen Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Aday Listesi