Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçları

16 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı kesinleşen yazılı sınav sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sözlü Sınav sınav takviminde belirtildiği şekilde 17.06.2022 Saat:10.00'da Rektörlük Binası 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bu ilan tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Şef  Kadroları Kesinleşen Yazılı Sınav Sonucu

Memur Kadroları Kesinleşen Yazılı Sınav Sonucu

Tekniker Kadrosu Kesinleşen Yazılı Sınav Sonucu