Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itiraz sınav takviminde belirtildiği şekilde 27.06.2022 – 01.07.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Bu ilan tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Şef  Kadroları Sınav Sonucu

Memur Kadrosu  Sınav Sonucu

Tekniker Kadrosu  Sınav Sonucu