Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Takvimi Duyurusu

Rektörlüğümüzce 19.12.2022 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin ilanımızda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavının 24.02.2023 tarihinde yapılacağı ilan edilmiştir.  

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden dolayı, 24.02.2023 tarihinde yapılacağı ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı ileri bir tarihe ertelendiği Rektörlüğümüzce ilan edilmiştir.

13.02.2023 tarihinde ertelendiği ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin sınav takvimi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 

Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri 

21.03.2023 Saat:10.00 / Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat Amfileri 

Yazılı Sınav Sonucunun Açıklanması

24.03.2023

Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz 

27.03.2023-31.03.2023

Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı 

07.04.2023

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri 

11.04.2023 Saat: 10.00 Enstitüler Binası 3. Kat

Toplantı Salonu

Sözlü Sınav Sonucu

14.04.2023

Sözlü Sınav Sonucuna İtiraz

17.04.2023-25.04.2023

Kesinleşen Sınav Sonucunun İlanı 

28.04.2023