Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Rektörlük Makamının 08.02.2022 tarihli ve 49312 sayılı oluru ile Şube Müdürü, Şef, Memur ve Şoför kadrolarına görevde yükselme sınavıyla, Tekniker kadrosuna ise unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz.

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

EK-1 Dilekçe

EK-2 Başvuru Formu