Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu_21.03.2024

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Rektörlük Makamının 19/03/2024 tarihli ve 150500 sayılı Oluru ile ile Sivil Savunma Uzmanı, Memur ve Şoför kadrolarına görevde yükselme sınavıyla Mühendis, Sağlık Teknikeri ve Teknisyen kadrolarına ise unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacaktır. 

Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz.

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu 

EK-1 Dilekçe

EK-2 Başvuru Formu