Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu

Rektörlüğümüzce 21.03.2024 tarihinde ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınava ilişkin ilanımızda sözlü sınavın 26.06.2024 tarihinde yapılacağı ilan edilmiştir.

Ayrıca Rektörlüğümüzce 30.10.2023 tarihinde ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusunda Şube Müdürü kadroları için sözlü sınavın bilahare yapılacağı duyurulmuştur.

21.03.2024 tarihinde ilan edilen kadrolar ile 30.10.2023 tarihinde ilan edilen Şube Müdürü kadroları için sözlü sınav 03.07.2024 tarihinde yapılacak olup sınav takvimi  ve adaylara ait isim listesi aşağıda yer almaktadır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

Şube Müdürü

Sivil Savunma Uzmanı

Memur

Mühendis 

Sağlık Teknikeri

Teknisyen

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri 

03.07.2024 Saat: 10.00 Enstitüler Binası 3. Kat

Toplantı Salonu

Sözlü Sınav Sonucu

05.07.2024

Sözlü Sınav Sonucuna İtiraz

08.07.2024-12.07.2024

Kesinleşen Sınav Sonucunun İlanı 

19.07.2024