Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu_28.06.2024

Rektörlüğümüzce 30.10.2023 ile 21.03.2024 tarihlerinde ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavların 03.07.2024 tarihinde yapılacağı Üniversitemiz web sitesinden duyurulmuştur.

Yapılan değerlendirme neticesinde

A) 30.10.2023 tarihinde ilan edilen şube müdürü kadroları için sözlü sınava ilişkin sınav takvimi bilahare duyurulacaktır.

B) 21.03.2024 tarihinde ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı planlandığı şekilde 03.07.2024 tarihinde yapılacaktır.

 Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 Sözlü sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

 

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri 

03.07.2024 Saat: 10.00 Enstitüler Binası 3. Kat

Toplantı Salonu

Sözlü Sınav Sonucu

05.07.2024

Sözlü Sınav Sonucuna İtiraz

08.07.2024-12.07.2024

Kesinleşen Sınav Sonucunun İlanı 

19.07.2024