Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Duyurusu_22.04.2024

13 Şubat 2024 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan duyuru ile ertelenen Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı; Şef, Mühendis ve Tekniker kadroları için 03.05.2024 Cuma Saat 10:00’da Enstitüler Binası 3. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Şube Müdürü sınavına girecek adayların sözlü sınav takvimi bilahare duyurulacaktır.

Bu ilan tebligat niteliğinde olup sınava girecek adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

*Şef, Mühendis ve Tekniker kadrolarına başvuran adaylara ait sınav takvimi

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri 

03.05.2024 Saat: 10.00 Enstitüler Binası 3. Kat

Toplantı Salonu

Sözlü Sınav Sonucu

08.05.2024

Sözlü Sınav Sonucuna İtiraz

09.05.2024-15.05.2024

Kesinleşen Sınav Sonucunun İlanı 

17.05.2024