Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Kesin Sonuçları _09.02.2024

13 Ocak 2024 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Kesin Sonuçları ve Sınav Takvimi aşağıda yer almaktadır.

Bu ilan tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri 

14.02.2024 Saat: 10.00 Enstitüler Binası 3. Kat

Toplantı Salonu

Sözlü Sınav Sonucu

16.02.2024

Sözlü Sınav Sonucuna İtiraz

19.02.2024-23.02.2024

Kesinleşen Sınav Sonucunun İlanı 

01.03.2024

Şube Müdürü

Şef

Memur

Mühendis (Elektrik-Elektronik)(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Mühendis (Elektrik-Elektronik)(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Mühendis (İnşaat)

Mühendis (Makine)

Tekniker