Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları _19.01.2024

 

13 Ocak 2024 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları ve Sınav Takvimi aşağıda yer almaktadır.

Bu ilan tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

* Sınav Komisyonu tarafından yapılan kontroller sonrası Memurlar için hazırlanan " A kitapçığınındaki 80. soruda B Kitapçığının 72. sorusunda" imla hatası olduğu tespit edilmiştir. Yönetmelik gereği ilgili sorunun iptaline ve iptal edilen sorunun puan değerinin diğer 79 soruya eşit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Şef-Şube Müdürleri için hazırlanan " A kitapçığındaki 15. ve 26. sorularında, B kitapçığındaki 1. ve 67. sorularında" imla hatası olduğu tespit edilmiştir. Yönetmelik gereği ilgili soruların iptaline ve iptal edilen soruların puan değerinin diğer 78 soruya eşit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Sınav Takvimi   

Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz 

22.01.2024-26.01.2024

Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı 

09.02.2024

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri 

14.02.2024 Saat: 10.00 Enstitüler Binası 3. Kat

Toplantı Salonu

Sözlü Sınav Sonucu

16.02.2024

Sözlü Sınav Sonucuna İtiraz

19.02.2024-23.02.2024

Kesinleşen Sınav Sonucunun İlanı 

01.03.2024

 

Şube Müdürü

Şef

Memur

Mühendis (Elektrik-Elektronik)(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Mühendis (Elektrik-Elektronik)(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Mühendis (İnşaat)

Mühendis (Makine)

Tekniker