Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları

16 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sözlü Sınav sınav takviminde belirtildiği şekilde 17.06.2022 Saat:10.00'da Rektörlük Binası 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bu ilan tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Şef  Kadrosu Sınav Sonucu

Memur Kadrosu Sınav Sonucu

Tekniker Kadrosu Sınav Sonucu