Üniversitemiz Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları_02.01.2023

İLK ATAMADA ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Mezuniyet Belgesi(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora )(Noter Onaylı veya diplomaların fotokopileri ile birlikte E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
2- Mezuniyet Transkriptleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (Aslı veya mezun olunan üniversiteden onaylı veya noter onaylı) (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
3- ALES Belgesi
4- Yabancı Dil Belgesi 
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)(Askerliğini yapmış olanlar için ayrıca terhis belgesinin fotokopisi)
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Fotoğraf (6 Adet)
8- İyi Hal Belgesi (Sabıka Kaydı)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
9- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (E-devlet üzerinden alınmış)
10- Hizmet Belgesi (Daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)
11- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
12- Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
13- Lise veya Orta Okulda Hazırlık Sınıfı okuduğuda dair belge (Varsa)
NOT : Atanmaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri en geç 16.01.2023 tarihine kadar Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Caddesi No:1 Merkez/BİNGÖL posta adresine göndermeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler belirtilen süre içerisinde Rektörlüğümüze ulaşmadığı takdirde atama işlemleri yapılmayacaktır. Süresi içerisinde ulaşmayan belgelerden dolayı sorumluluk adaylara aittir.

22044-Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri ABD Arş.Gör. Sınav Sonucu

22045-Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22046-Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22047-Sağlık Hizmetleri MYO Odyometri Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22049-Bingöl Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarımı Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22050-Bingöl Teknik Bilimler MYO Elektonik Haberleşme Teknolojisi Pr. Öğr.Gör. Sınav Sonucu

22051-Bingöl Teknik Bilimler MYO Mekatronik Pr. Öğr.Gör. Sınav Sonucu

22052-Bingöl Teknik Bilimler MYO Web Tasarımı ve Kodlama Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22053-Bingöl Teknik Bilimler MYO Alternatif Enerji Kaynakları Pr. Öğr.Gör. Sınav Sonucu

22055-Bingöl Teknik Bilimler MYO Alternatif Enerji Kaynakları Pr. Öğr.Gör. Sınav Sonucu

22056-Genç MYO Bilişim Güvenliği Teknolojisi Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22057-Genç MYO Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22058-Genç MYO Elektrik Pr. Öğr.Gör. Sınav Sonucu

22059-Bingöl Sosyal Bilimler MYO Aşçılık Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22060-Bingöl Sosyal Bilimler MYO Yerel Yönetimler Pr. Öğr. Gör. Sınav Sonucu

22061-Rektörlük (PİKOM) Öğr.Gör. Sınav Sonucu