Üniversitemiz Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları_03.02.2022

İLK ATAMADA ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Mezuniyet Belgesi(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora )(Noter Onaylı veya diplomaların fotokopileri ile birlikte E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
2- Mezuniyet Transkriptleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (Aslı veya mezun olunan üniversiteden onaylı veya noter onaylı) (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
3-  ALES Belgesi
4- Yabancı Dil Belgesi 
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)(Askerliğini yapmış olanlar için ayrıca terhis belgesinin fotokopisi)
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Fotoğraf (6 Adet)
8- İyi Hal Belgesi (Sabıka Kaydı)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
9- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (E-devlet üzerinden alınmış)
10- Hizmet Belgesi (Daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)
11- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
12- Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
13- Lise veya Orta Okulda Hazırlık Sınıfı okuduğuda dair belge (Varsa)
NOT : Atanmaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri en geç 21.02.2022 tarihine kadar Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Caddesi No:1 Merkez/BİNGÖL posta adresine göndermeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler belirtilen süre içerisinde Rektörlüğümüze ulaşmadığı takdirde atama işlemleri yapılmayacaktır. Süresi içerisinde ulaşmayan belgelerden dolayı sorumluluk adaylara aittir.

21054-Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji ABD Arş.Gör. Sınav Sonucu

21055-İslami İlimler Fakültesi Tefsir ABD Arş.Gör. Sınav Sonucu

21056-İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku ABD Arş.Gör. Sınav Sonucu

21057-Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi ABD. Arş.Gör. Sınav Sonucu

21058-Fen-Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş.Gör. Sınav Sonucu

21059-Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor ABD Arş.Gör. Sınav Sonucu

21061-Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO Sulama Teknolojisi Prog. Öğr.Gör Sınav Sonucu

21062-Sağlık Hizmetleri MYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Prog. Sınav Sonucu

21063-Sağlık Hizmetleri MYO Çevre Sağlığı Prog. Öğr.Gör. Sınav Sonucu

21084-Kıraat İlmi Enstitüsü Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kırâat İlmi Arş. Gör. Sınav Sonucu