Üniversitemiz Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları_03.02.2023

İLK ATAMADA ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Mezuniyet Belgesi(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora )(Noter Onaylı veya diplomaların fotokopileri ile birlikte E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
2- Mezuniyet Transkriptleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (Aslı veya mezun olunan üniversiteden onaylı veya noter onaylı) (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
3- ALES Belgesi
4- Yabancı Dil Belgesi 
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)(Askerliğini yapmış olanlar için ayrıca terhis belgesinin fotokopisi)
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Fotoğraf (6 Adet)
8- İyi Hal Belgesi (Sabıka Kaydı)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
9- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (E-devlet üzerinden alınmış)
10- Hizmet Belgesi (Daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)
11- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
12- Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
13- Lise veya Orta Okulda Hazırlık Sınıfı okuduğuda dair belge (Varsa)
NOT : Atanmaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri en geç 17.02.2023 tarihine kadar Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Caddesi No:1 Merkez/BİNGÖL posta adresine göndermeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler belirtilen süre içerisinde Rektörlüğümüze ulaşmadığı takdirde atama işlemleri yapılmayacaktır. Süresi içerisinde ulaşmayan belgelerden dolayı sorumluluk adaylara aittir.

 

22063_Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş.Gör.

22064_Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş.Gör

22065_Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşirelik Anabilim Dalı Arş.Gör

22066_Kıraat İlmi Enstitüsü Kur'an Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Arş.Gör

22068_Rektörlük (Uygulamalı Birim) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr.Gör.

22069_Rektörlük (Zorunlu Ortak Ders) Türk Dili Bölümü Öğr.Gör

22070_Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Öğr.Gör

22071_Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Pr. Öğr.Gör

22072_Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Pr. Öğr.Gör.

22073_Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pr. Öğr.Gör.

22074_Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Organik Tarım Pr. Öğr.Gör

22075_Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Gıda Teknolojisi Pr. Öğr.Gör

22076_Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Süt ve Ürünleri Teknolojisi Pr. Öğr.Gör

22077_Bingöl Sosyal Bilimler MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. Öğr.Gör

22120_Bingöl Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarımı Pr. Öğr.Gör