Üniversitemiz Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları_09.02.2024

İLK ATAMADA ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Mezuniyet Belgesi(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora )(Noter Onaylı veya diplomaların fotokopileri ile birlikte E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
2- Mezuniyet Transkriptleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (Aslı veya mezun olunan üniversiteden onaylı veya noter onaylı) (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
3- ALES Belgesi
4- Yabancı Dil Belgesi 
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)(Askerliğini yapmış olanlar için ayrıca terhis belgesinin fotokopisi)
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Fotoğraf (6 Adet)
8- İyi Hal Belgesi (Sabıka Kaydı)(E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
9- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (E-devlet üzerinden alınmış)
10- Hizmet Belgesi (Daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)
11- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
12- Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
13- Lise veya Orta Okulda Hazırlık Sınıfı okuduğuda dair belge (Varsa)
NOT : Atanmaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri en geç 23.02.2024 tarihine kadar Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Caddesi No:1 Merkez/BİNGÖL posta adresine göndermeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler belirtilen süre içerisinde Rektörlüğümüze ulaşmadığı takdirde atama işlemleri yapılmayacaktır. Süresi içerisinde ulaşmayan belgelerden dolayı sorumluluk adaylara aittir.

23042-Fen-Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Ars.Gör.

23043-Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Arş.Gör.

23044-İslami İlimler Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Arş.Gör.

23045-İslami İlimler Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı Arş.Gör.

23046-İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Arş.Gör.

23047-İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Arş.Gör.

23048-İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dal Arş.Gör.

23049-Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü Arş.Gör.

23050-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Arş.Gör.

23051-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Yazılım Anabilim Dalı Arş.Gör.

23052-Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Arş.Gör.

23053-Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Anabilim Dalı Arş.Gör.

23054-Veteriner Fakültesi Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Arş.Gör.

23055-Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Arş.Gör.

23056-Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Arş.Gör.

23057-Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı Arş.Gör.

23058-Ziraat Fakültesi Entomoloji Anabilim Dalı Arş.Gör.

23059-Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlık Anabilim Dalı Arş.Gör.

23060-Bingöl Sosyal Bilimler MYO E-Ticaret ve Pazarlama Programı Öğr.Gör.

23061-Bingöl Teknik Bilimler MYO İç Mekan Tasarımı Programı Öğr.Gör.

23062-Bingöl Teknik Bilimler MYO Otomotiv Teknolojisi Programı Öğr.Gör.

23064-Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO Gıda Teknolojisi Programı Öğr.Gör.

23065-İslami İlimler Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Arş.Gör.

23066-İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Öğr.Gör.

23067-Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi Programı Öğr.Gör.

23068-Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı Programı Öğr.Gör.

23069-Sağlık Hizmetleri MYO Evde Hasta Bakım Programı Öğr.Gör.

23070-Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr.Gör.

23071-Rektörlük (Uygulamalı Birim) (Pilot Üniversite Kapsamında/Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanı) Öğr.Gör.