Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin İptal İlanı_15.12.2023

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacağı 04.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

04.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de aslına uygun olarak ilan edilen Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alım İlanında yer alan S-23022, S-23024, S-23026 ve S-23027 no.lu ilanlar 09.12.2023 tarih ve 32394 sayılı Resmi Gazetedeki iptal ilanına istinaden iptal edilmiştir.

04.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de aslına uygun olarak ilan edilen Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alım İlanında yer alan S-23025 no.lu ilanımız 15.12.2023 tarih ve 32400 sayılı Resmi Gazetedeki iptal ilanına istinaden iptal edilmiştir.

S-23022, S-23024, S-23025, S-23026 ve S-23027 no.lu ilanlara yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Güncel İlan İçin Tıklayınız.

09.12.2023 tarihli Düzeltme ve İptal İlanı İçin Tıklayınız.

15.12.2023 tarihli İptal İlanı İçin Tıklayınız.