Genel Bilgiler

TANITIM
Personel Daire Başkanlığı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  29. maddesine istinaden kurulmuş olup, Başkanlığın görev tanımı mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede;
a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
d) Verilecek benzeri görevleri yapmak,
şeklinde tanımlanmıştır.
 
MİSYONUMUZ
İnsan gücü planları yapmak, personel politikalarını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, eğitim ve programlar ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, personelimizin görevini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak.
 
VİZYONUMUZ
Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli ve hızlı hizmet sunmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üniversitemizin Misyonu, Vizyonu ve Stratejik Amaçları doğrultusunda Başkanlığımızca mevzuata uygun olarak personelimizin memnuniyeti ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak adına;

*Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin misyon ve vizyonları doğrultusunda faaliyetlerimizin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek sonuç odaklı bir Kalite Yönetimi Sistemi oluşturmak,

*Kalite Yönetim Sisteminin tüm personelimiz tarafından içselleştirerek kalite yönetimi bilincine sahip olmalarını sağlamak,

*Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda Başkanlığımız kalite anlayışını kurum içi ve dışı paydaşlarımıza da yansıtarak paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak,

*Sürekli iyileştirme anlayışı kapsamında yürütülen hizmetlerin deneyimli, güvenilir, özverili, eğitim seviyesi yüksek, görev bilincine sahip sistemli çalışan personel ile yürütmek,

*Hizmetlerimizin sunumunda kanunların vermiş olduğu yetkileri hukuka, iş ahlakı ve etik değerlere, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak sunmayı esas almaktır.