Norm Kadro YÖK Kararları

YÖK GENEL KURUL KARARLARI, YÜRÜTME KURULU KARARLARI İLE YAZIŞMALARI

 

26.04.2023 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Kullanımı ve Aktarımları Hk.)

26.04.2023 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Öğretim Görevlisi İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler)

08.03.2023 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Ales Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları)

08.03.2023 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Ales Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları (Uygulamalı Alanlar))

11.01.2023 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Rektörlüğe Çekilmesi)

16.03.2022 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Kullanımı ve Aktarımları Hk.)

09.02.2022 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Rektörlüğe Çekilmesi)

06.04.2022 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (31.12.2022 Tarihine Kadar Lisans Düzeyinde Ders Verecek Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen Özellikli Alanlar)

06.10.2021 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Lisans Düzeyinde Ders Verecek Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen Özellikli Alanlarda Değişiklik Kararı)

10.03.2021 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Lisans Düzeyinde Ders Verecek Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen Özellikli Alanlar)

10.03.2021 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Kullanımı ve Aktarımları Hk.)

10.03.2021 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Rektörlüğe Çekilmesi)

11.03.2020 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Kullanımı ve Aktarımları Hk.)

11.03.2020 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Lisans Düzeyinde Ders Verecek Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen Özellikli Alanlar)

11.03.2020 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Rektörlüğe Çekilmesi)

13.03.2019 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Boşalan Kadroların Rektörlüğe Çekilmesi Hk.)

20.02.2019 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Kullanımı ve Aktarımları Hk.)

20.02.2019 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Lisans Düzeyinde Ders Verecek Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen Özellikli Alanlar ile 1416 S.K. Kapsamında Yapılacak Atamalar Hk.)

20.02.2019 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Yabancı Dilde Eğitim Yapılan Programlarda Asgari-Norm Kadro Uygulaması)

28.11.2018 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Kadroların Kullanımı ve Aktarımları Hk.)

07.11.2018 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı (Norm Kadro Yönetmeliği-İlanlar Hk.)

EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ ÖLÇÜTLER

Veterinerlik Programı Asgari Ölçütleri

Diş Hekimliği Fakültesi Asgari Ölçütleri

Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programların Asgari Ölçütleri

Mühendislik Programları Asgari Ölçütleri

Mühendislik Programları Asgari Ölçütleri-2 (Harita Müh.ve Geomatik Müh.)

Mühendislik Programları Asgari Ölçütleri-3

Servis Dersi Veren Birimler ile Bünyesinde ABD bulunan Enstitülerin Asgari Kadro Sayıları

İlahiyat Fakültesi Asgari Ölçütleri

Hukuk Fakültesi Asgari Ölçütleri

Tıp Fakültesi Asgari Ölçütleri

Eczacılık Fakültesi Asgari Ölçütleri